Länkar

The mission of the American Association of University Professors (AAUP) is to advance academic freedom and shared governance, to define fundamental professional values and standards for higher education, and to ensure higher education’s contribution to the common good: http://www.aaup.org

Academic Rights Watch bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att uppmärksamma försök att inskränka lärares och forskares grundläggande rättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet: http://academicrightswatch.se

The aim of the Council for the Defence of British Universities (CDBU) is to advance education for the benefit of the public by promoting and sustaining the British universities as places where students can develop their capabilities to the full and where scholarship, research, and teaching can be freely pursued at the highest level: http://cdbu.org.uk

Samverkansgruppen för god forskningsmiljö (GFM) vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala bildades för att aktivt bidra till en god utveckling och en god forskningsmiljö vid svenska lärosäten: http://gfm.statsvet.uu.se/sv-se/start.aspx