Inbjudan till seminarium den 18/2

Är Trump postmodern? är Nora Hämäläinens essä om vår tids oro över populism, politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande i en ström av åsikter och motstridig information.

Nora
Nora Hämäläinen är forskare i etik vid Centre for Ethics as Study in Human Value, University of Pardubice, Tjeckien och docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

Professionsförbundet inbjuder till ett seminarium (den 18/2, kl 14-16, via Zoom) som tar sin utgångspunkt i Hämäläinens bok och som inleds av författaren själv. Därefter följer kommentarer av Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap, och av Sharon Rider, professor i filosofi, bägge vid Uppsala universitet. Efter inledningen och kommentarerna följer diskussion. Ordförande är Ylva Hasselberg.

Välkommen! Anmäl ditt deltagande senast den 17/2.

Läs mer om Hämäläinens bok på förlagets hemsida: https://www.forlaget.com/bocker/ar-trump-postmodern/

Anmälan sker via e-post till admin@professionsforbundet.se senast den 17/2.
När du anmält dig får du Zoomlänken och lösenordet till seminariet.
Ladda ner inbjudan här: http://media.professionsforbundet.se/2021/01/Pf_seminarium_18_februari.pdf