Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 6/5, 16.00
Plats: K 412, Ekonomikum, Uppsala (alternativ digital mötesplats: Zoom)

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Dagordning finns att ladda ner här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast tisdagen den 28 april.

Anmäl deltagande senast den 30 april på samma adress som ovan.

På grund av coronapandemin kan årsmötet komma att hållas via Zoom. Skulle så vara fallet utgår zoom-inbjudan med länk till alla som anmält sig till att delta fysiskt. 

Väl mött den 6 maj!

Styrelsen