Professionsförbundets valspecial

Nu finns det femte numret av Professionsförbundets nyhetsbrev att ladda ner. Det är ett valnummer där vi ställer frågor om professionalism till de åtta riksdagspartierna.  Ladda ner nyhetsbrevet på följande sida: http://professionsforbundet.se/nyhetsbrev/