Symposium om populism och professionalism (16 maj)

De senaste årens politiska utveckling nationellt och internationellt har aktualiserat frågan om demokratins självförsvar gentemot den växande populismen. Intresset riktas i första hand mot partier, organisationer och media som verksamma motkrafter. Mera förbisett är betydelsen av professionalism. Det handlar då inte bara om hur forskning och högre utbildning inriktas och organiseras. Poängen är att vad som förekommer vid universitet och högskolor indirekt sätter sin prägel på verksamheten inom industrin, sjukvården, skolan, rättsväsendet, kulturlivet och förvaltningen. Stödet för demokratin upprätthålls och befästes genom att varje enskild specialitet hävdas och upprätthållas på det sätt medborgarna har rätt att förvänta sig.

Ämnet för symposiet är alltså hur vi ska främja professionalism i syfte att motverka populism. Det finns många aspekter av detta: kunskapssyn, tjänstemannaroll, beslutsformer, ansvarsfördelning, arbetsdelning, utbildningskvalitet, etc. Symposiets inledare är professor Sverker Gustavsson. Därefter vidtar en paneldebatt på temat ”Populism och professionalism”. I panelen deltar förutom Sverker Gustavsson även Per Sundman (SULF), Max Stenberg, ordförande för Uppsala Studentkår, samt Gunnar Akner, professor vid Sophiahemmet högskola. Ordförande är Ylva Hasselberg.

Vi välkomnar studenter, lärare och forskare samt övriga anställda vid Uppsala universitet att delta i symposiet, liksom även den intresserade allmänheten! Anmäl ditt deltagande senast 11/5 till ylva.hasselberg@professionsforbundet.se

TID 
16 maj, 16.15-18.00 
LOKAL
Oströmsalen med ingång Östra Ågatan 19.
ARRANGÖRER
Professionsförbundet och Uppsala Studentkår.
LADDA NER INBJUDAN
populism_professionalism_16_maj