Liberalerna borde lära av historien och skilja staten från kapitalet.

I dagens Nyheter den 12 mars skriver Ylva Hasselberg, ordförande i Professionsförbundet, om hur viktigt det är att skilja staten från kapitalet.

”En annan fråga med tydlig koppling till problematiken är Nya Karolinska sjukhuset. Det så kallade ”partnerskapet” mellan privat och offentligt karaktäriseras av jäv, korruption och att privata aktörer berikar sig på offentliga medel. (Dessutom har det lett till ett sjukhus som inte fungerar.) Det finns system i den här galenskapen och 1918 hade vi inte hymlat med vad detta ska kallas. Det ska kallas korporativism och det innebär att tjänstemannarollen inte fungerar, att rättssäkerhet och likabehandling inte råder och att offentliga medel slöas bort.”

Klicka på följande länk för att läsa artikeln: https://www.dn.se/kultur-noje/professor-om-skandalen-kring-nya-karolinska-dags-att-sara-pa-staten-och-kapitalet/