Rudbeckmedaljen till Sverker Gustavsson

220px-sverkergustavsson
Sverker Gustavsson

Vi gratulerar i dag vår kollega Sverker Gustavsson som tilldelats Uppsala universitets Rudbeckmedalj.

Medaljen delas ut för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och motiveringen lyder: ”Sverker Gustavsson har under sin långa karriär placerat centrala författnings- och förvaltningspolitiska frågor i blickfånget. Han har studerat hur den offentliga verksamheten europeiserats och professionaliserats, med utgångspunkt i vad som främjar respektive undergräver demokratin. Gustavsson har utvecklat en verklighetsnära statskunskap, som analyserar och diskuterar frågor av dagspolitisk betydelse på ett sätt som förtydligar politiska motsättningar och avvägningar, inte minst vad gäller EU- och universitetspolitik. Gustavsson har uthålligt försvarat den akademiska friheten och i sin argumentation för akademisk liberalism formulerar han tydligt varför universitetet bör styras enligt kollegiala principer.”