Tiden, omdömet och rättssäkerheten

pdf-icon Inbjudan i pdf-format

Professionsförbundet arrangerar den 14 november en debatt om situationen i svenskt rättsväsende på temat ”Tiden, omdömet och rättsäkerheten”. Den övergripande frågan är om det finns en konflikt mellan ökande krav på effektivitet i meningen minskad användning av tid och resurser i förhållande till ”output” och rättsäkerheten? Många följdfrågor finns: finns det inte risker för rättsäkerheten när man kopplar domares och åklagares lön till kvantitativa prestationer? Hur förhåller sig kunskapsinhämtning och gediget grundade bedömningar till kravet på kortare handläggningstider? Professionsförbundet ser dessa frågor som centrala för det framtida förtroendet till professionerna och i förlängningen till hela det moderna projektet.

I panelen deltar:

  • Johan Hirschfeldt, f.d. Svea Hovrätts president, f.d. JK
  • Thomas Bull, justiteråd, Högsta Förvaltningsdomstolen
  • Anna Flodin, rådman, Attunda tingsrätt
  • Olof Wilske, forskare, Riksdagens utredningstjänst
  • Elin Carbell-Brunner, rådman, Södertörns tingsrätt
  • Shirin Ahlbäck Öberg, lektor i statskunskap, Uppsala universitet (Moderator)

Tid: 14 november, 18-20

Plats: Högsta förvaltningsdomstolen, Sparreska salen, Birger Jarls torg 13.

Förfriskningar kommer att serveras. Anmälan till Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se, senast den 10 november.

Välkomna!

Styrelsen för Professionsförbundet