De mest lämpade flyr domaryrket

Kammarrättsråd Mona Aldestam och rådman Cecilia Nermark Torgils skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ”Organisationsförändringar har lett till att domaren alltmer övergått till att bli en kugge i en större beredningsorganisation. Det låga löneläget och därmed den minskade statusen gör att de skickligaste juristerna väljer bort domaryrket. Det skriver .” Läs hela artikeln på följande sida: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/de-mest-lampade-flyr-domaryrket_4229033.svd