”Sjunkande respekten för yrkeskunskap välfärdshot”

DN_DebattProfessionsförbundets inlägg på DN Debatt idag (1/10):

”Förtroendet för ett öppet samhälle måste återskapas. För att ge bevis på att offentliga sektorn fungerar är respekt för professionerna nödvändig. Vi kräver att de folkvalda verkar för att professionalism blir styrande princip i förvaltningen och påverkar befordran och lönesättning, skriver åtta akademiker.”

 

Läs vidare på DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/sjunkande-respekten-for-yrkeskunskap-valfardshot/

Twitter0Facebook0Email