Protokoll från styrelsesammanträde i juni

Den 13 juni hade Professionsförbundets styrelsesammanträde. Protokollet hittar du här: Protokoll