Kollegialitet – angår det dig?

Professionsförbundets Shirin Ahlbäck Öberg och Sharon Rider har suttit i en arbetsgrupp vid Uppsala universitet med uppdrag att utveckla kollegiala styrformer. Arbetet resulterade i ett seminarium ”Kollegialitet – hur angår det dig?” som gick av stapeln den 10 juni. Seminariet innehöll flera intressanta föredrag bland annat av Henrik Björck (som har skrivit SULFs skrift ”Om kollegialitet”), Erik Olsson (Academic Rights Watchs grundare) och Elin Sundberg (masterstudent som undersökt autonomireformens konsekvenser vid svenska lärosäten). Det hela filmades och videon finns tillgänglig  via följande adress (se den gröna rutan längst uppe till höger på sidan):
http://www.humsam.uu.se/medarbetare/Omradets-ledningsorgan/arbetsgrupp-f-r-kollegialitet/

Vidare har Shirin, Sharon  och Elin skrivit en kort skrift med rubriken Kollegialitet i koncentrat som publicerades i början av juni och som är tillgänglig på nätet via följande länk: http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/310/310491_3kollegialitet_i_koncentrat2014.pdf

Twitter0Facebook0Email