Från årsmötet den 6 maj

På tisdagen avhölls Professionsförbundets första årsmöte i Uppsala. 16 medlemmar deltog i mötet. Årsmötet förde en livlig diskussion om den nya föreningens verksamhet, och den nya styrelsen, bestående av Ylva Hasselberg, Shirin Ahlbäck Öberg, Andrea Castro, Sverker Gustavsson, Mats Hyvönen, Magnus Nilsson, Sharon Rider, Inge-Bert Täljedahl och Alexandra Waluszewski, kommer inte att lida brist på idéer. Protokollet från mötet kommer att läggas ut här på hemsidan så fort det är klart.

Vid mötet hölls ett kort föredrag av Ylva Hasselberg, något av vad det innehöll kan du se här: Länk till föredragsbilder (pdf)