Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Medlemmarna i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte den 6 maj, kl. 18.00. Mötet hålls på Ekonomikum, Uppsala, i sal H 429 (Faculty club). Adressen är Kyrkogårdsgatan 10, för de som ev. kommer resande, och buss nr 2 och 5 går till hållplats Ekonomikum från Centralstationen.
 
Dagordning kan laddas ner via denna länk.
Anmäl deltagande till alexandra.waluszewski@professionsforbundet.se, senast den 29 april. Anmälan fordras eftersom vi vill kunna beräkna åtgång av landgångar. Anmäl också om du är veg. eller har matallergi.
 
Vi hoppas så många som möjligt av våra nya medlemmar kommer att närvara för att vara med och dra upp riktlinjerna för arbetet under det kommande året!
 
Väl Mött den 6 maj!
 
Interimsstyrelsen för Professionsförbundet