Professionalism. Varför viktigt?

Hej och välkomna till Professionsförbundet hemsida! På den här platsen kommer vi i Professionsförbundets styrelse att skriva och reflektera över det som händer och sker i professionsfrågor. Vi tänkte börja med att berätta bakgrunden till Professionsförbundets grundande. Egentligen har tanken på en förening som tillvaratar professionernas uppfattningar om hur man ska organisera samhället så att professionalism stärks och utvecklats, funnits mycket länge. Några av oss har forskat om professionalism och professioner, alla har vi varit beslutsfattare och debattörer inom universitetet. Vi har tyckt oss se att den professionskritik som länge funnits inom offentlig förvaltning, nu har fått digra konsekvenser. Med stelbenta mått, kvalitetsmål utan grund i vad de professionella uppfattar som ett väl utfört arbete och med en myckenhet styrning och reglering, har man lyckats få fram både dåliga beslut och organisationer där professionalism varken kan eller får spela roll. Vi tror att det är dåligt också för att det har urholkat ansvarskänslan inför det egna arbetet, och för att de professionella gemenskaperna förstörs av konkurrens och brist på mening i arbetet. Och vi vill inte se vårt arbete som något som bara görs för pengar utan tror att det är viktigt, alldeles avgörande faktiskt!

Som sagt, detta har vi gått och funderat på länge. Men så i höstas, i samband med den s.k. Stiftelseutredningen, gjorde vi slag i saken. Vi tänkte då att Stiftelseutredningens förverkligande kunde bli den sista sucken för universitet som företrädesvis styrs av lärare och forskare. Vi såg det också som en chans att sjösätta vår tanke om en förening som kan vara vassare och lite ”argare” än de stora organisationerna. Som kan skicka spontanremisser, bilda nätverk och sprida information, och som inte har fackliga intressen att tillvarata. Vi tänkte, att om det blir en stor strid om stiftelsefrågan, då kan vi använda den för att vässa fram vår förening och finna ett stöd för den.

Nu blev det inte så för lyckligtvis sjönk idén om högskolestiftelser där verksamheten skulle kunna bedrivas inom aktiebolag som en sten, mycket på grund av att regeringen inte ville ge de nya stiftelserna något kapital. Men, var försäkrade, det kommer nya förslag och nya effektiviseringssträvanden! Det krävs ett paradigmskifte inom offentlig förvaltning för att vi ska kunna känna oss lugna. Inom de allra flesta organisationer är det i dag ”beställarna” som har makten, de som räknar ut vad de professionella ska göra och hur man genom konkurrens, privatiseringar och införande av regler, rutiner och linjestyrning ska få dem att göra detta på det sätt man vill. Innan vi har ändrat på det kommer vi aldrig att få en lugn stund. Kort sagt, vi bara väntar på att nästa fråga ska segla upp. Men medan vi väntar organiserar vi oss! Med ett schysst argument slår man världen med häpnad. Vänta bara och se.

Ylva Hasselberg för Professionsförbundet

Twitter0Facebook0Email