Om kollegialitet

Med anledning av turbulensen kring rektorerna vid Uppsala och Linnéuniversitet begrundar Sharon Rider begreppet kollegialitet. Kollegialitet i betydelsen beslut fattade på vetenskaplig grund, är en styrform värd att bevara, men problemet är att det ofta är fel sorts kollegialitet som styr, där besluten fattas på till följd av kollegialitet managers emellan.

Läs hela artikeln på Riksbankens Jubileumsfond hemsida: http://debatt.rj.se/?p=264

Twitter0Facebook0Email