Styrelsen

Kontakta Professionsförbundet via e-post: admin@professionsforbundet.se

stor_Shirin
Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
stor_Henrik
Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.
stor_Sverker
Sverker Gustavsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet.
stor_Ylva
Ylva Hasselberg, ordförande i Professionsförbundet, professor vid Ekonomisk-historiska institutionen, samt föreståndare för Centrum för teknik- och vetenskapsstudier, Uppsala universitet.
stor_Mats
Mats Hyvönen, forskningssamordnare, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.
Karlsohn
Thomas Karlsohn är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet
stor_Nicklas2
Nicklas Neuman, FD i kostvetenskap, Uppsala universitet.
stor_Magnus
Magnus Nilsson, Professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola.
stor_Alexandra
Alexandra Waluszewski, kassör i Professionsförbundet, professor vid Ekonomisk-historiska institutionen, samt forskningsledare vid Centrum för teknik- och vetenskapsstudier, Uppsala universitet.