Alla inlägg av admin

Om kollegialitet

Med anledning av turbulensen kring rektorerna vid Uppsala och Linnéuniversitet begrundar Sharon Rider begreppet kollegialitet. Kollegialitet i betydelsen beslut fattade på vetenskaplig grund, är en styrform värd att bevara, men problemet är att det ofta är fel sorts kollegialitet som styr, där besluten fattas på till följd av kollegialitet managers emellan.

Läs hela artikeln på Riksbankens Jubileumsfond hemsida: http://debatt.rj.se/?p=264

TwitterFacebookEmail

Snart är det dags

I dagarna lanseras förbundets hemsida, med information om medlemskap, nyhetssida, kontaktuppgifter, program, distributionslista och länkbibliotek.

Förbundets första nationella medlemsmöte är under planering, och ska äga rum i Stockholm under maj månad. För att bli medlem och kunna påverka, sätt  in 200 kronor per person på bankgiro 522-9802 (Professionsförbundets medlemsavgift) och ange ditt namn, din adress samt din e-postadress. Det senare är viktigt för att bli tillgänglig i  Pf:s medlemsregister.

TwitterFacebookEmail