Alla inlägg av admin

Kollegialitet – angår det dig?

Professionsförbundets Shirin Ahlbäck Öberg och Sharon Rider har suttit i en arbetsgrupp vid Uppsala universitet med uppdrag att utveckla kollegiala styrformer. Arbetet resulterade i ett seminarium ”Kollegialitet – hur angår det dig?” som gick av stapeln den 10 juni. Seminariet innehöll flera intressanta föredrag bland annat av Henrik Björck (som har skrivit SULFs skrift ”Om kollegialitet”), Erik Olsson (Academic Rights Watchs grundare) och Elin Sundberg (masterstudent som undersökt autonomireformens konsekvenser vid svenska lärosäten). Det hela filmades och videon finns tillgänglig  via följande adress (se den gröna rutan längst uppe till höger på sidan):
http://www.humsam.uu.se/medarbetare/Omradets-ledningsorgan/arbetsgrupp-f-r-kollegialitet/

Vidare har Shirin, Sharon  och Elin skrivit en kort skrift med rubriken Kollegialitet i koncentrat som publicerades i början av juni och som är tillgänglig på nätet via följande länk: http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/310/310491_3kollegialitet_i_koncentrat2014.pdf

TwitterFacebookEmail

Från årsmötet den 6 maj

På tisdagen avhölls Professionsförbundets första årsmöte i Uppsala. 16 medlemmar deltog i mötet. Årsmötet förde en livlig diskussion om den nya föreningens verksamhet, och den nya styrelsen, bestående av Ylva Hasselberg, Shirin Ahlbäck Öberg, Andrea Castro, Sverker Gustavsson, Mats Hyvönen, Magnus Nilsson, Sharon Rider, Inge-Bert Täljedahl och Alexandra Waluszewski, kommer inte att lida brist på idéer. Protokollet från mötet kommer att läggas ut här på hemsidan så fort det är klart.

Vid mötet hölls ett kort föredrag av Ylva Hasselberg, något av vad det innehöll kan du se här: Länk till föredragsbilder (pdf)

Två Lystringsord

Av Anders Björnsson

Kollegialitet är ett lystringsord. Det hade en tid dålig klang. Det stod för tröghet i beslutsfattandet, ”government by committee”; en gammaldags metod för delat och därför otydligt ansvar. För många personer måste sätta sig in i ett ärende innan det kunde avgöras, så uppstod effektivitetsförluster. Kanske fick man också kompetenssvikt, genom att expertisen i en omröstning kunde hamna i minoritet. Så kunde invändningarna låta mot kollegialitet som besluts- och ansvarsmodell.

Fortsätt läsa Två Lystringsord

Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Medlemmarna i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte den 6 maj, kl. 18.00. Mötet hålls på Ekonomikum, Uppsala, i sal H 429 (Faculty club). Adressen är Kyrkogårdsgatan 10, för de som ev. kommer resande, och buss nr 2 och 5 går till hållplats Ekonomikum från Centralstationen.
 
Dagordning kan laddas ner via denna länk.
Anmäl deltagande till alexandra.waluszewski@professionsforbundet.se, senast den 29 april. Anmälan fordras eftersom vi vill kunna beräkna åtgång av landgångar. Anmäl också om du är veg. eller har matallergi.
 
Vi hoppas så många som möjligt av våra nya medlemmar kommer att närvara för att vara med och dra upp riktlinjerna för arbetet under det kommande året!
 
Väl Mött den 6 maj!
 
Interimsstyrelsen för Professionsförbundet

Gästkrönika: Professionerna i ytterligheternas land

Sverige är ytterligheternas land. Vi brukar inte ofta tänka så på oss själva men sett över tid är det ofta så att vi svenskar går från en ytterlighet till en annan. På 1930-talet gick Sverige från en av världens mest strejkbenägna arbetsmarknader till en av de minst strejkbenägna. Under de senaste decennierna har vi gått från hård statlig centralstyrning till i princip ingen styrning alls. Ett av de mest påfallande exemplen på svenska ytterligheter är den svenska skolpolitiken. Från att Sverige under 1950- och 1960-talen byggde ett av världens bästa skolsystem håller vi nu raskt på att erövra platsen som ett av i alla fall Europas sämsta. Vad beror detta på?

Fortsätt läsa Gästkrönika: Professionerna i ytterligheternas land