Alla inlägg av admin

Styrning bortom New Public Management

I ett pressmeddelande om budgetpropositionen 2015 meddelar civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen tar ”ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är i dag.” Nya styrmodeller ska utvecklas som ger ”offentlig sektors professioner” större frihet, en viktig förutsättning för att  de ska kunna göra ett bra arbete.

Professionsförbundet välkomnar naturligtvis detta steg bort från New Public Management och hoppas att den nu inledda utvecklingen också fullföljs.

Läs pressmeddelandet i sin helhet: http://www.regeringen.se/sb/d/19333/a/248803

”Sjunkande respekten för yrkeskunskap välfärdshot”

DN_DebattProfessionsförbundets inlägg på DN Debatt idag (1/10):

”Förtroendet för ett öppet samhälle måste återskapas. För att ge bevis på att offentliga sektorn fungerar är respekt för professionerna nödvändig. Vi kräver att de folkvalda verkar för att professionalism blir styrande princip i förvaltningen och påverkar befordran och lönesättning, skriver åtta akademiker.”

 

Läs vidare på DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/sjunkande-respekten-for-yrkeskunskap-valfardshot/

TwitterFacebookEmail

Föreläsning med Amanda Goodall i Uppsala

Amanda Goodall är Senior Lecturer i management vid Cass Business School i London och har bland annat skrivit den uppmärksammade boken Socrates in the Boardroom.  Hon är inbjuden till Uppsala universitet för att hålla föredrag på temat expertledarskap. Goodalls centrala argument är att om expertkunskap är det viktigaste kännetecknet för en organisations kärnverksamhet, så är det också expertkunskap som bör vara nyckeln i valet av organisationens ledare.

Föreläsningen äger rum fredagen den 17 oktober klockan 10.15-12.00 i Sal Minus, Gustavianum. För mer information, se följande sida: http://gfm.statsvet.uu.se/sv-se/evenemang.aspx

Kollegialitet – angår det dig?

Professionsförbundets Shirin Ahlbäck Öberg och Sharon Rider har suttit i en arbetsgrupp vid Uppsala universitet med uppdrag att utveckla kollegiala styrformer. Arbetet resulterade i ett seminarium ”Kollegialitet – hur angår det dig?” som gick av stapeln den 10 juni. Seminariet innehöll flera intressanta föredrag bland annat av Henrik Björck (som har skrivit SULFs skrift ”Om kollegialitet”), Erik Olsson (Academic Rights Watchs grundare) och Elin Sundberg (masterstudent som undersökt autonomireformens konsekvenser vid svenska lärosäten). Det hela filmades och videon finns tillgänglig  via följande adress (se den gröna rutan längst uppe till höger på sidan):
http://www.humsam.uu.se/medarbetare/Omradets-ledningsorgan/arbetsgrupp-f-r-kollegialitet/

Vidare har Shirin, Sharon  och Elin skrivit en kort skrift med rubriken Kollegialitet i koncentrat som publicerades i början av juni och som är tillgänglig på nätet via följande länk: http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/310/310491_3kollegialitet_i_koncentrat2014.pdf

TwitterFacebookEmail

Från årsmötet den 6 maj

På tisdagen avhölls Professionsförbundets första årsmöte i Uppsala. 16 medlemmar deltog i mötet. Årsmötet förde en livlig diskussion om den nya föreningens verksamhet, och den nya styrelsen, bestående av Ylva Hasselberg, Shirin Ahlbäck Öberg, Andrea Castro, Sverker Gustavsson, Mats Hyvönen, Magnus Nilsson, Sharon Rider, Inge-Bert Täljedahl och Alexandra Waluszewski, kommer inte att lida brist på idéer. Protokollet från mötet kommer att läggas ut här på hemsidan så fort det är klart.

Vid mötet hölls ett kort föredrag av Ylva Hasselberg, något av vad det innehöll kan du se här: Länk till föredragsbilder (pdf)