Alla inlägg av admin

Vad tror du att det hände sen? Rekollegialisering av Malmö universitet

I en vid det här laget klassisk c-uppsats i statsvetenskap analyserade Elin Sundberg 2014 konsekvenserna av autonomireformen vid svenska universitet och högskolor.[1] Det var frågan om hur det gick med de kollegialt sammansatta organen, de lagstadgade fakultetsnämnderna, efter 1 januari 2011 som intresserade henne mest. Fick de kollegiala organen fortsätta att, i enlighet med den gamla högskoleförordningen, fatta de beslut som gällde undervisning och forskning? Eller flyttade dessa beslut till chefer i linjen? Fortsätt läsa Vad tror du att det hände sen? Rekollegialisering av Malmö universitet

Symposium om populism och professionalism (16 maj)

De senaste årens politiska utveckling nationellt och internationellt har aktualiserat frågan om demokratins självförsvar gentemot den växande populismen. Intresset riktas i första hand mot partier, organisationer och media som verksamma motkrafter. Mera förbisett är betydelsen av professionalism. Det handlar då inte bara om hur forskning och högre utbildning inriktas och organiseras. Poängen är att vad som förekommer vid universitet och högskolor indirekt sätter sin prägel på verksamheten inom industrin, sjukvården, skolan, rättsväsendet, kulturlivet och förvaltningen. Stödet för demokratin upprätthålls och befästes genom att varje enskild specialitet hävdas och upprätthållas på det sätt medborgarna har rätt att förvänta sig.

Ämnet för symposiet är alltså hur vi ska främja professionalism i syfte att motverka populism. Det finns många aspekter av detta: kunskapssyn, tjänstemannaroll, beslutsformer, ansvarsfördelning, arbetsdelning, utbildningskvalitet, etc. Symposiets inledare är professor Sverker Gustavsson. Därefter vidtar en paneldebatt på temat ”Populism och professionalism”. I panelen deltar förutom Sverker Gustavsson även Per Sundman (SULF), Max Stenberg, ordförande för Uppsala Studentkår, samt Gunnar Akner, professor vid Sophiahemmet högskola. Ordförande är Ylva Hasselberg.

Vi välkomnar studenter, lärare och forskare samt övriga anställda vid Uppsala universitet att delta i symposiet, liksom även den intresserade allmänheten! Anmäl ditt deltagande senast 11/5 till ylva.hasselberg@professionsforbundet.se

TID 
16 maj, 16.15-18.00 
LOKAL
Oströmsalen med ingång Östra Ågatan 19.
ARRANGÖRER
Professionsförbundet och Uppsala Studentkår.
LADDA NER INBJUDAN
populism_professionalism_16_maj

Årsmöte

Professionsförbundet kallar sina medlemmar till årsmöte den 23 april, 18.15. Lokal: H 429 (Faculty Club) i Ekonomikum, Uppsala. Förfriskningar serveras. Anmäl deltagande till Ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast 20 april. Motioner ska vara inkomna till samma adress senast den 16 april.

Här kan du ladda ner dagordningen: Dagordning_årsmöte_2018 Verksamhetsberättelse 2017.

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelse 2017

Liberalerna borde lära av historien och skilja staten från kapitalet.

I dagens Nyheter den 12 mars skriver Ylva Hasselberg, ordförande i Professionsförbundet, om hur viktigt det är att skilja staten från kapitalet.

”En annan fråga med tydlig koppling till problematiken är Nya Karolinska sjukhuset. Det så kallade ”partnerskapet” mellan privat och offentligt karaktäriseras av jäv, korruption och att privata aktörer berikar sig på offentliga medel. (Dessutom har det lett till ett sjukhus som inte fungerar.) Det finns system i den här galenskapen och 1918 hade vi inte hymlat med vad detta ska kallas. Det ska kallas korporativism och det innebär att tjänstemannarollen inte fungerar, att rättssäkerhet och likabehandling inte råder och att offentliga medel slöas bort.”

Klicka på följande länk för att läsa artikeln: https://www.dn.se/kultur-noje/professor-om-skandalen-kring-nya-karolinska-dags-att-sara-pa-staten-och-kapitalet/

Recension av ”Stark som en räv”

Macchiarini-affären var ingen isolerad händelse – att Macchiarini överhuvudtaget rekryterades till KI är resultatet av ett systemfel. Det är huvudbudskapet i Östgötateaterns fars ”Stark som en räv”, vars handling inte rör Macchiarini-affären i sig, utan det system som gör det möjligt att ’direktrekrytera’ så kallade ’excellenta forskare’ – utan att dessas meriter nagelfarits i traditionell sakkunniggranskning.

Fortsätt läsa Recension av ”Stark som en räv”