Alla inlägg av admin

Programkväll: Värna professionerna – skydda universiteten

Hotet mot professionerna har absolut med Macchiarini att göra, fastslog Professionsförbundets ordförande Ylva Hasselberg, vid den programkväll som inledde Östgötateaterns uppsättning ”Stark som en räv” den 29 november 2017. På temat ”Värna professionerna – skydda universiteten” medverkade också Anne Fritzell, fd chefsutredare vid Sulf (som faktagranskat pjäsen) och Göran Collste, professor i tillämpad etik. Debatten modererades av Marika Lagerkrantz, som regisserat ”Stark som en räv”.

Fortsätt läsa Programkväll: Värna professionerna – skydda universiteten

Den fantasilösa ekonomismen har undergrävt demokratin

”Efter sjuttio år av okritisk segervisshet kan demokratin inte längre tas för given. Nyliberalismen har sargat det pluralistiska systemet och öppnat för populistisk politik. Statsvetaren Sverker Gustavsson efterlyser demokratisk stridbarhet.”

Professionsförbundets Sverker Gustafsson skriver i Dagens Nyheter i dag. Nästa artikel i serien, av Ylva Hasselberg, kommer tisdagen den 2 maj: http://www.dn.se/…/den-fantasilosa-ekonomismen-har-undergr…/

Patrik Hall kommenterar Per Molanders ESO-rapport

Av Patrik Hall
Professor i statsvetenskap vid Malmö högskola

”Jag tror faktiskt aldrig jag hört en sådan avklädning av de idéer och marknadsliberala doktriner som i årtionden väglett svensk politik.” Så säger Göran Greider i ingressen till sin ETC-artikel ”Benådade ögonblick av fri sikt” (5 april), och sedan höjer han tonläget ännu mer. Per Molanders ESO-rapport ”Dags för omprövning” (2017:1) är ett historiskt ögonblick av samma dignitet som Olof Palmes ”Därför är jag demokratisk socialist”-tal. Fortsätt läsa Patrik Hall kommenterar Per Molanders ESO-rapport

Kallelse till årsmöte i Professionsförbundet

Tid: 26/4, 18.15
Plats: K 412, Ekonomikum, Uppsala

Medlemmar i Professionsförbundet kallas härmed till årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns här. Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen på adress ylva.hasselberg@professionsforbundet.se senast tisdagen den 18 april.

Vid årsmötet kommer att hållas en föreläsning om populism och professionalism av Sverker Gustavsson. Missa inte denna chans att informera er!

Anmäl deltagande senast den 24 april på samma adress som ovan, för att vi ska kunna beräkna åtgången av fika.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Godkännande av kallelseförfarande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Upprop och fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Val av ordförande i Professionsförbundet för verksamhetsåret 2017
 12. Val av övriga ledamöter i Professionsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2017
 13. Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2017
 14. Val av valberedning för verksamhetsåret 2017
 15. Medlemsavgiften 2017
 16. Stadgeenligt inkomna motioner
 17. Föreläsning av Sverker Gustavsson: Populism och professionalism
 18. Mötets avslutande

Väl mött den 26 april!

Styrelsen

På tal om Trump, Brexit och de professionella

(Denna text är saxad ur en artikel som kan läsas i dess helhet här: http://tidskriftenrespons.se/article/att-se-allt-sanningssagande-som-politiskt-stallningstagande-undergraver-demokratin/ )

Det sägs att vi kan förstå den senaste tidens omvälvande politiska skeenden delvis som en reaktion mot elitism. År 1997 höll filosofiprofessorn Richard Rorty ett föredrag vid Harvard, som efter det amerikanska valet i november har citerats flitigt på internet. Den uppskattning föredraget rönt nu, 20 år senare, tror jag hänger ihop med en gryende insikt om potentialen för den aktuella aversionen mot elitismen. Bland annat ges följande förutsägelse om nyliberalismens påverkningar på demokrati: ”Väljarna på landsorten kommer att dra slutsatsen att systemet har misslyckats, och börja leta efter en kraftkarl att rösta på – någon som är beredd att försäkra dem att de självbelåtna byråkraterna, de listiga juristerna, de alltför högavlönade börsmäklarna, och de postmodernistiska professorerna inte längre kommer att vara de som bestämmer när han väl har valts. [—] Den förbittring som dåligt utbildade amerikaner känner inför att deras uppförande korrigeras av högskoleutbildade kommer att finna en ventil.” Rorty fångade förvisso något av populismens kärna här och det är nog ingen tillfällighet att han riktade varningen till just nyexaminerade Harvardstudenter, de som tillhör dem som skulle kunna göra något för att förhindra härdsmältan. Fortsätt läsa På tal om Trump, Brexit och de professionella

Kriget mot visheten

Av Henrik Bohlin

”Vet du inte, min son, med hur litet vishet världen styrs?”. Axel Oxenstiernas anmärkning från 1648 är minst lika aktuell i dag – det räcker att tänka på finanskrisen 2008, klimathotet eller krigen i Mellanöstern.

Skulle det kunna vara annorlunda? Skulle världen kunna styras med större vishet? I Practical Wisdom: The Right Way to Do the Right Thing (2010) hävdar psykologen Barry Schwartz och statsvetaren Kenneth Sharp att svaret är ja; samhället kan mycket väl ordnas så att beslut i yrkeslivet och vardagen kan fattas med större vishet, men det kräver stora förändringar inom skola, högre utbildning och arbetsliv. Fortsätt läsa Kriget mot visheten

Rudbeckmedaljen till Sverker Gustavsson

220px-sverkergustavsson
Sverker Gustavsson

Vi gratulerar i dag vår kollega Sverker Gustavsson som tilldelats Uppsala universitets Rudbeckmedalj.

Medaljen delas ut för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och motiveringen lyder: ”Sverker Gustavsson har under sin långa karriär placerat centrala författnings- och förvaltningspolitiska frågor i blickfånget. Han har studerat hur den offentliga verksamheten europeiserats och professionaliserats, med utgångspunkt i vad som främjar respektive undergräver demokratin. Gustavsson har utvecklat en verklighetsnära statskunskap, som analyserar och diskuterar frågor av dagspolitisk betydelse på ett sätt som förtydligar politiska motsättningar och avvägningar, inte minst vad gäller EU- och universitetspolitik. Gustavsson har uthålligt försvarat den akademiska friheten och i sin argumentation för akademisk liberalism formulerar han tydligt varför universitetet bör styras enligt kollegiala principer.”