Ta inte ifrån oss makten över tanken

”Kan det vara så att även länder som är befriade från ett uttalat auktoritärt politiskt ledarskap trots detta, medvetet eller omedvetet, gynnar ledningsregimer som tar ifrån professionerna makt och ansvar? Finns det ett släktskap med auktoritära regimers nedmonterande av professionernas makt och ansvar och den styrningsregim som tillämpas inom svensk offentlig sektor?”

Dessa frågor ställer Professionsförbundets styrelse i en debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning. Länk till artikeln: https://www.unt.se/asikt/debatt/ta-inte-ifran-oss-makten-over-tanken-5423468.aspx