”Den härskande klassen”, artikel av Kristian Gundersen

Den nye lederklassen er ikke bare inkompetent, men deres mandat er også uklart, det er jo hverken demokratisk eller faglig. Hva er det da?

Professionsförbundets styrelse vill tipsa om en vass artikel av Kristian Gundersen publicerad i Morgenbladethttps://morgenbladet.no/ideer/2019/08/den-herskende-klasse