Om öppen tillgång (open access)

Ett omdiskuterat ämne inom högskolesektorn just nu är open access, som innebär att forskningsresultat görs fritt tillgängliga. Öppen publicering har naturligtvis stora fördelar. Men det finns också problem.

Särskilt problematiskt är det att främja öppen publicering genom påbud, eller genom att upphöja den till en vetenskaplig merit, något som dessvärre lyfts som förslag i flera olika sammanhang.

Enligt högskolelagen har forskare rätt att fritt publicera sina resultat. Detta är en central del av forskningens frihet, som i Sverige är grundlagsfäst. Därför kan det aldrig accepteras att forskare tvingas att göra sina resultat fritt tillgängliga.

En annan viktig del av forskningens frihet är att det är forskarsamfundet som ska värdera vetenskapliga meriter. Hur resultat publiceras bör inte tillmätas någon vikt i denna process. Därför kan öppen publicering aldrig accepteras som vetenskaplig merit.

Magnus Nilsson
Ledamot av Professionsförbundets styrelse